Informace a nejčastější otázky

Velikostní tabulky

Hokej – Inline Hokej – Hokejbal

Velikostní tabulka DRESY

Velikostní tabulka NÁVLEKY

Velikostní tabulka ŠTULPNY

Fotbal – Florbal – Házená – Volejbal – Badminton

Velikostní tabulka DRES STANDART / RAGLÁN / LIGA

Velikostní tabulka DRES STANDART / RAGLÁN DÁMSKÝ

Velikostní tabulka DRES PROFI

Velikostní tabulka TRENKY

Basketbal

Velikostní tabulka DRESY

Velikostní tabulka TRENKY

Rugby

Velikostní tabulka DRESY

Týmové oblečení

Velikostní tabulka TRIKA

Velikostní tabulka TRIKA DÁMSKÉ

Velikostní tabulka KRAŤASY

Velikostní tabulka MIKINY

Velikostní tabulka TEPLÁKY

Jak objednat dres?

Stačí nás kontaktovat vyplňením poptávkového formuláře, emailem, nebo telefonicky. Celý postup objednání a výroby s Vámi projdeme k Vaší plné spokojenosti.

Co vše můžu na drese mít?

Na Vaše jsme schopni vytisknout prakticky cokoli – barvy, motivy, čísla, jména, loga, ornamenty, apod. Design nemá vliv na cenu. Můžete si vybrat z našich návrhů, případně můžeme vyrobit dresy podle Vaší vlastní grafiky.

Jak zaslat loga?

Prosíme loga a reklamy zaslat v .ai, .cdr, .pdf, .eps. Další formáty dle domluvy.

Můžu si nechat vyrobit jen 1 ks?

Minimální počet kusů je 5.

Kolik dresy budou stát?

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých výrobků, nicméně před potvrzením objednávky obdržíte cenovou kalkulaci.

Jak probíhá doručení a platba?

Dresy posíláme běžně kurýrem DPD a platba dobírkou (při doručení).

Za jak dlouho můžu dresy očekávat?

Doba dodání se liší podle sezony, ale běžně je to 2-4 týdny od potvrzení objednávky.

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) platí pro nákup zboží u společnosti CEOS Trading Ltd., o.z., sídlem Kaprova 42/14, Praha 11000, identifikační číslo osoby (IČO): 07628722, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78954 (dále jen „společnost“).

 

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Objednávky zboží, které je uvedeno na internetových stránkách markysport.cz, a které zákazník může objednat dle svých vlastních představ a individuálních požadavků, se činí u společnosti, a to prostřednictvím poptávkového formuláře. Zákazník může kontaktovat společnost ve věci nezávazného dotazu ohledně zboží též e-mailem nebo telefonicky.

2. Zákazník musí své požadavky zcela a úplně vylíčit v emailové komunikaci, a to včetně údajů o počtu objednávaných kusů, velikostech apod. Nedílnou součástí objednávky je grafický návrh výrobku. Zákazník nejprve zadá předběžné údaje o střihu, typu límce, materiálu apod. Společnost pak dle takto uvedených údajů vyhotoví grafický návrh výrobku, a to případně i v několika variantách. Tento návrh (tyto návrhy) pak zašle zákazníkovi ke schválení. V případě, že zákazník nesouhlasí ani s jedním návrhem, podléhá původní návrh společnosti dalším úpravám dle zákazníkem zadaných požadavků. Společnost upozorňuje, že výsledné barvy se mohou lišit od grafického návrhu, což je dáno specifickými vlastnostmi technologie potisku. Za takto vzniklý problém nenese společnost zodpovědnost.

3. Společnost si vyhrazuje právo na umístění svého loga na každém jednotlivém kusu výrobku. Za předem stanovený poplatek je možno dohodnout jinak.

4. Konečná verze grafické podoby výrobku je ta, kterou jako poslední autorizuje (schválí) zákazník v objednávkovém formuláři. Tímto potvrzením je objednávka považována za závazně učiněnou. Veškeré další změny ze strany zákazníka podléhají souhlasu společnosti. V případě, že zákazník trvá na provedení změn, a s výrobou zakázky již bylo započato, je zákazník odpovědný za zbytečné výdaje, které se započetím výroby společnosti vzniknou. Na tyto náklady a jejich výši bude zákazník společností upozorněn s tím, že budou promítnuty do konečného vyučtování (faktury).

5. Závazně učiněná objednávka se pro účely podmínek považuje za návrh na uzavření smlouvy (dle jednotlivých případů smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo) ohledně zboží uvedeného v objednávce, včetně jeho grafické podoby. Smlouva ohledně výroby a dodání zboží uvedeného v objednávce je mezi společností a zákazníkem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany společnosti zákazníkovi, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy.

 

III. Dodání (převzetí) zboží

Zboží je možno převzít těmito způsoby:

 • Osobně v provozovně společnosti na adrese Petrské náměstí 8b, Prostějov 79601
 • Přepravní společností DPD nebo PPL

 

IV. Platební podmínky

Platbu je možno uskutečnit těmito způsoby:

 • Hotově při osobním vyzvednutí
 • Na dobírku doručovateli
 • Převodem na účet – zboží bude expedováno po přijetí platby
 • Faktura – pouze při dlouhodobé a ověřené spolupráci

Ceny dopravy – dle aktuálních ceníků přepravních společností.

 

V. Dodací podmínky

1. Zboží je dodáváno ve lhůtě 2-4 týdnů pokud nebude dohodnuto jinak.

2. V případě platby na dobírku hradí zákazník kupní cenu zboží při jeho převzetí.

3. Společnost si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn.

4. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či objemu.

5. V případě, že se společnosti nepodaří dodat zboží do místa, které zákazník uvedl v objednávce, či nepřevezme-li zákazník zboží v tomto místě dodání zboží, je zákazník povinen uhradit společnosti veškeré náklady, které společnosti v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného zákazníkem v objednávce a zpět ke společnosti vznikly.

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho převzetí od společnosti či přepravce.

 

VI. Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

1.Zákazník je povinen objednané zboží od přepravce (v případě osobního odběru přímo od společnosti) řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci (společnosti) potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit společnosti.

2. Zákazník má právo na výměnu zboží v případě, že zboží při dodání (převzetí) nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými právními předpisy. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které zákazník uplatní u společnosti do tří dnů od převzetí zboží, bude-li společnosti zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není společnost zákazníkovi odpovědná. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi zákazníkem a společností řídí, není-li uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a/nebo obchodního zákoníku.

3. Po dodání společnost neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Za nevhodné zacházení se považuje též bežná manipulace s výrobkem, které neodpovídá instrukcím společnosti týkající se zacházení s výrobkem a jeho údržby.

Postup při reklamaci zboží:

 • Reklamaci je potřeba uplatnit ve stanovené lhůtě.
 • Reklamace musí splňovat všechny potřebné náležitosti (popis závady, kopie faktury a další potřebné doklady)
 • Zboží zašlete doporučeným balíkem zpět na adresu sídla společnosti. Zboží neposílejte s platbou na dobírku.
 • Bude-li se jednat o neodstranitelnou závadu, společnost vyrobí objednávku znovu. Po dohodě se zákazníkem je též možno vrátit cenu zakázky v penězích.
 • Vyřízení reklamace proběhne zpravidla v nejkratším možném čase po vrácení zboží na adresu sídla společnosti, nejpozději do 30dnů.
 • Reklamaci není možné uznat v případě, kdy se jedná o běžné opotřebení způsobené následkem používání zboží.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Společnost je oprávněna podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení. Společnost si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Pro smlouvu jsou rozhodné podmínky zveřejněné společností na markysport.cz v den učinění objednávky zákazníkem.

2. Učiněním objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den učinění objednávky.

3. S návštěvou internetových stránek markysport.cz a s odesláním objednávky nejsou pro zákazníka spojené žádné poplatky ze strany společnosti.

V Prostějově dne 1.1.2020

Reklamace

Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

1. Zákazník je povinen objednané zboží od přepravce (v případě osobního odběru přímo od společnosti) řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci (společnosti) potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit společnosti.

2. Zákazník má právo na výměnu zboží v případě, že zboží při dodání (převzetí) nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými právními předpisy. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které zákazník uplatní u společnosti do tří dnů od převzetí zboží, bude-li společnosti zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není společnost zákazníkovi odpovědná. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi zákazníkem a společností řídí, není-li uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a/nebo obchodního zákoníku.

3. Po dodání společnost neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Za nevhodné zacházení se považuje též běžná manipulace s výrobkem, které neodpovídá instrukcím společnosti týkající se zacházení s výrobkem a jeho údržby.

Postup při reklamaci zboží:

 • Reklamaci je potřeba uplatnit ve stanovené lhůtě.
 • Reklamace musí splňovat všechny potřebné náležitosti (popis závady, kopie faktury a další potřebné doklady)
 • Zboží zašlete doporučeným balíkem zpět na adresu sídla společnosti. Zboží neposílejte s platbou na dobírku.
 • Bude-li se jednat o neodstranitelnou závadu, společnost vyrobí objednávku znovu. Po dohodě se zákazníkem je též možno vrátit cenu zakázky v penězích.
 • Vyřízení reklamace proběhne zpravidla v nejkratším možném čase po vrácení zboží na adresu sídla společnosti, nejpozději do 30 dnů.
 • Reklamaci není možné uznat v případě, kdy se jedná o běžné opotřebení způsobené následkem používání zboží.

GDPR

Ochrana osobních údajů – GDPR

Firma CEOS Trading Ltd., o.z. (dále jen Společnost) se ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zaručuje, že nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud jí je návštěvníci (zákazníci, obchodní partneři) sami dobrovolně neposkytli, např. ve formě anket, registrace, soutěží apod.

Společnost se zavazuje chránit veškeré poskytnuté osobní údaje, neboť je považuje za přísně důvěrné, a ve shodě se výše uvedeným zákonem proto nemohou být bez výslovného souhlasu zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem.

Právo na informace

Ze zmiňovaného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, má každý uživatel tohoto webu (zákazník, obchodní partner), který poskytl osobní údaje společnosti, právo podat písemnou žádost, o poskytnutí informací, zda a jaké osobní údaje o něm společnost zpracovává. Pokud by i přes naši snahu o správnost údajů byly zpracovávány nepřesné či neaktuální informace, na požádání je rádi opravíme.

Cookies

Tato prezentace někdy využívá cookies – malé textové soubory, které se v závislosti na nastavení vašeho webového prohlížeče uloží na váš počítač. To umožňuje zvýšit uživatelský komfort stránek, identifikovat populární oblasti našeho webu a následně jej cíleně přizpůsobit vašim potřebám a průběžně tak zlepšovat naši nabídku.

Používání cookies je dnes standardní součástí chodu většiny webových stránek. Pokud vám však cookies vadí, naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez nich. Stačí nastavit váš webový prohlížeč tak, aby cookies neakceptoval. Je však možné, že tím omezíte možnosti a uživatelské pohodlí, které vám náš web nabízí.

Odkazy ven

Webová prezentace společnosti může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.