Informace a nejčastější otázky

Velikostní tabulky

Hokej – Inline Hokej – Hokejbal

Velikostní tabulka DRESY

Velikostní tabulka NÁVLEKY

Velikostní tabulka ŠTULPNY

Fotbal – Florbal – Házená – Volejbal – Badminton

DRES STANDARD pánský/dětský

DRES STANDARD dámský

DRES RAGLÁN pánský/dětský

DRES RAGLÁN dámský

DRES LIGA

DRES PROFI

DRES STANDARD dlouhý rukáv

TRENKY STANDARD/PROFI unisex

Basketbal

DRESY BASKETBAL STANDARD pánské/dětské

DRESY NBA pánské

DRESY NBA dámské

TRENKY STANDARD unisex/dětské

Rugby

Velikostní tabulka DRESY

Týmové oblečení

TRIKA STANDARD pánské/dětské

DRES STANDARD dámský

DRES RAGLÁN pánský/dětský

DRES RAGLÁN dámský

TRENKY STANDARD/PROFI unisex

DRES STANDARD dlouhý rukáv

TEPLÁKY pánské/dětské

TEPLÁKY dámské

MIKINY pánské/unisex

Jak objednat dres?

Stačí nás kontaktovat vyplňením poptávkového formuláře, emailem, nebo telefonicky. Celý postup objednání a výroby s Vámi projdeme k Vaší plné spokojenosti.

Co vše můžu na drese mít?

Na Vaše jsme schopni vytisknout prakticky cokoli – barvy, motivy, čísla, jména, loga, ornamenty, apod. Design nemá vliv na cenu. Můžete si vybrat z našich návrhů, případně můžeme vyrobit dresy podle Vaší vlastní grafiky.

Jak zaslat loga?

Prosíme loga a reklamy zaslat v .ai, .cdr, .pdf, .eps. Další formáty dle domluvy.

Můžu si nechat vyrobit jen 1 ks?

Minimální počet u nové objednávky je 10 kusů. U doobjednávky pak je minimum 5 kusů.

Kolik dresy budou stát?

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých výrobků, nicméně před potvrzením objednávky obdržíte cenovou kalkulaci.

Jak probíhá doručení a platba?

Dresy posíláme běžně kurýrem DPD a platba dobírkou (při doručení).

Za jak dlouho můžu dresy očekávat?

Doba dodání se liší podle sezony, ale běžně je to 3-5 týdnů od potvrzení objednávky.

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro nákup zboží u společnosti CEOS Trading Ltd., o.z., sídlem Kaprova 42/14, Praha 11000, identifikační číslo osoby (IČO): 07628722, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78954 (dále jen „společnost“).

 

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Objednávky zboží, které je uvedeno na internetových stránkách markysport.cz, a které zákazník může objednat dle svých vlastních představ a individuálních požadavků, se činí u společnosti, a to prostřednictvím poptávkového formuláře. Zákazník může kontaktovat společnost ve věci nezávazného dotazu ohledně zboží též e-mailem nebo telefonicky.

2. Zákazník musí své požadavky zcela a úplně vylíčit v emailové komunikaci, a to včetně údajů o počtu objednávaných kusů, velikostech apod. Nedílnou součástí objednávky je grafický návrh výrobku. Zákazník nejprve zadá předběžné údaje o střihu, typu límce, materiálu apod. Společnost pak dle takto uvedených údajů vyhotoví grafický návrh výrobku, a to případně i v několika variantách. Tento návrh (tyto návrhy) pak zašle zákazníkovi ke schválení. V případě, že zákazník nesouhlasí ani s jedním návrhem, podléhá původní návrh společnosti dalším úpravám dle zákazníkem zadaných požadavků. Společnost upozorňuje, že výsledné barvy se mohou lišit od grafického návrhu, což je dáno specifickými vlastnostmi technologie potisku. Za takto vzniklý problém nenese společnost zodpovědnost.

3. Společnost si vyhrazuje právo na umístění svého loga na každém jednotlivém kusu výrobku. Za předem stanovený poplatek je možno dohodnout jinak.

4. Konečná verze grafické podoby výrobku je ta, kterou jako poslední autorizuje (schválí) zákazník v objednávkovém formuláři. Tímto potvrzením je objednávka považována za závazně učiněnou. Veškeré další změny ze strany zákazníka podléhají souhlasu společnosti. V případě, že zákazník trvá na provedení změn, a s výrobou zakázky již bylo započato, je zákazník odpovědný za zbytečné výdaje, které se započetím výroby společnosti vzniknou. Na tyto náklady a jejich výši bude zákazník společností upozorněn s tím, že budou promítnuty do konečného vyučtování (faktury).

5. Závazně učiněná objednávka se pro účely podmínek považuje za návrh na uzavření smlouvy (dle jednotlivých případů smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo) ohledně zboží uvedeného v objednávce, včetně jeho grafické podoby. Smlouva ohledně výroby a dodání zboží uvedeného v objednávce je mezi společností a zákazníkem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany společnosti zákazníkovi, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy.

 

III. Dodání (převzetí) zboží

Zboží je možno převzít těmito způsoby:

 • Osobně v provozovně společnosti na adrese Petrské náměstí 8b, Prostějov 79601
 • Přepravní společností DPD nebo PPL

 

IV. Platební podmínky

Platbu je možno uskutečnit těmito způsoby:

 • Hotově při osobním vyzvednutí
 • Na dobírku doručovateli
 • Převodem na účet – zboží bude expedováno po přijetí platby
 • Faktura – pouze při dlouhodobé a ověřené spolupráci

Ceny dopravy – dle aktuálních ceníků přepravních společností.

 

V. Dodací podmínky

1. Zboží je dodáváno ve lhůtě 2-4 týdnů pokud nebude dohodnuto jinak.

2. V případě platby na dobírku hradí zákazník kupní cenu zboží při jeho převzetí.

3. Společnost si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn.

4. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či objemu.

5. V případě, že se společnosti nepodaří dodat zboží do místa, které zákazník uvedl v objednávce, či nepřevezme-li zákazník zboží v tomto místě dodání zboží, je zákazník povinen uhradit společnosti veškeré náklady, které společnosti v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného zákazníkem v objednávce a zpět ke společnosti vznikly.

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho převzetí od společnosti či přepravce.

 

VI. Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

1.Zákazník je povinen objednané zboží od přepravce (v případě osobního odběru přímo od společnosti) řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci (společnosti) potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit společnosti.

2. Zákazník má právo na výměnu zboží v případě, že zboží při dodání (převzetí) nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými právními předpisy. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které zákazník uplatní u společnosti do tří dnů od převzetí zboží, bude-li společnosti zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není společnost zákazníkovi odpovědná. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi zákazníkem a společností řídí, není-li uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a/nebo obchodního zákoníku.

3. Po dodání společnost neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Za nevhodné zacházení se považuje též bežná manipulace s výrobkem, které neodpovídá instrukcím společnosti týkající se zacházení s výrobkem a jeho údržby.

Postup při reklamaci zboží:

 • Reklamaci je potřeba uplatnit ve stanovené lhůtě.
 • Reklamace musí splňovat všechny potřebné náležitosti (popis závady, kopie faktury a další potřebné doklady)
 • Zboží zašlete doporučeným balíkem zpět na adresu sídla společnosti. Zboží neposílejte s platbou na dobírku.
 • Bude-li se jednat o neodstranitelnou závadu, společnost vyrobí objednávku znovu. Po dohodě se zákazníkem je též možno vrátit cenu zakázky v penězích.
 • Vyřízení reklamace proběhne zpravidla v nejkratším možném čase po vrácení zboží na adresu sídla společnosti, nejpozději do 30dnů.
 • Reklamaci není možné uznat v případě, kdy se jedná o běžné opotřebení způsobené následkem používání zboží.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Společnost je oprávněna podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení. Společnost si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Pro smlouvu jsou rozhodné podmínky zveřejněné společností na markysport.cz v den učinění objednávky zákazníkem.

2. Učiněním objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den učinění objednávky.

3. S návštěvou internetových stránek markysport.cz a s odesláním objednávky nejsou pro zákazníka spojené žádné poplatky ze strany společnosti.

V Prostějově dne 1.1.2020

Reklamace

Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

1. Zákazník je povinen objednané zboží od přepravce (v případě osobního odběru přímo od společnosti) řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci (společnosti) potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit společnosti.

2. Zákazník má právo na výměnu zboží v případě, že zboží při dodání (převzetí) nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými právními předpisy. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které zákazník uplatní u společnosti do tří dnů od převzetí zboží, bude-li společnosti zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není společnost zákazníkovi odpovědná. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi zákazníkem a společností řídí, není-li uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a/nebo obchodního zákoníku.

3. Po dodání společnost neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Za nevhodné zacházení se považuje též běžná manipulace s výrobkem, které neodpovídá instrukcím společnosti týkající se zacházení s výrobkem a jeho údržby.

Postup při reklamaci zboží:

 • Reklamaci je potřeba uplatnit ve stanovené lhůtě.
 • Reklamace musí splňovat všechny potřebné náležitosti (popis závady, kopie faktury a další potřebné doklady)
 • Zboží zašlete doporučeným balíkem zpět na adresu sídla společnosti. Zboží neposílejte s platbou na dobírku.
 • Bude-li se jednat o neodstranitelnou závadu, společnost vyrobí objednávku znovu. Po dohodě se zákazníkem je též možno vrátit cenu zakázky v penězích.
 • Vyřízení reklamace proběhne zpravidla v nejkratším možném čase po vrácení zboží na adresu sídla společnosti, nejpozději do 30 dnů.
 • Reklamaci není možné uznat v případě, kdy se jedná o běžné opotřebení způsobené následkem používání zboží.

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je CEOS Trading Ltd., o.z. IČ 07628722 se sídlem Kaprova 42/14, Praha 11000 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Kaprova 42/14, Praha 11000

email: info@markysport.cz

telefon: +420 703377060

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti CEOS Trading Ltd., o.z., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 11000, IČ: 07628722, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 78954 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 3. Poskytovatel softwaru Shoptet
 4. Agentura Four Bros s.r.o.
 5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.